Powikłania nieleczonego nadciśnienia 

Nadciśnienie tętnicze powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych oraz różnych organy człowieka. Nieleczone nadciśnienie tętnicze krwi powoduje szereg niezwykle groźnych powikłań . Do najgroźniejszych zaliczone są: udar mózgu, zawał serca, niewydolność serca oraz niewydolność nerek.

W celu wyeliminowania problemów z nadciśnienie należy pamiętać, o regularnym jego kontrolowaniu oraz prawidłowej profilaktyce. Wczesne rozpoznanie nadciśnienia tętniczego oraz szybkie wdrożenie leczenia pozwala uniknąć bardzo poważnych powikłań, takich jak:
zawał mięśnia sercowego – w wyniku zamknięcia światła tętnic wieńcowych (tętnic odżywiających komórki mięśniowe serca) dochodzi do martwicy mięśnia sercowego
niewydolność serca – wysokie ciśnienie tętnicze sprawia, że opór, jaki stawiają sercu naczynia, jest coraz wyższy. Serce zmuszone jest do  pompowania  większej  ilości krwi ze znacznie większą siłą. Doprowadza to do pogrubienia ścian serca ( szczególnie ściany lewej komory), które z upływem czasu stają się coraz gorzej odżywione. W związku z powyższym serce nie jest w stanie wpompować wymaganej  ilości krwi do naczyń, w celu pokrycia zapotrzebowania całego organizmu. Do objawów niewydolności serca należą: duszności, szybkie zmęczenie organizmu, obrzęki kończyn dolnych ( szczególnie kostek).
-udar mózgu -  uszkodzenie mózgu i/lub obumarcie jego fragmentów z powodu zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej.
-niewydolność nerek – nadciśnienie tętnicze powoduje zmiany tętnicach zaopatrujących nerki w krew. Niedokrwienie i mechaniczne uszkodzenie nerek powoduje ich gorsze funkcjonowanie, skutkujące powstawaniem i gorszym wydalaniem szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu
-powstawanie tętniaków – choroba nadciśnieniowa powoduje znacznie zwiększone ryzyko powstania tętniaka rozwarstwiającego aorty, czyli poważnej  wady budowy najważniejszego naczynia ludzkiego organizmu . Uszkodzenie aorty w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego może skutkować zgonem, a szansa przeżycia jest niestety znikoma.
-retinopatia nadciśnieniowa – wysokie ciśnienie krwi uszkadza naczynia siatkówki oka i prowadzi do wewnątrz siatkówkowych krwotoków,  które w konsekwencji znacznie i nieodwracalnie pogorszają wzrok.
Nadciśnienia tętniczego nie wpływa negatywne jedynie  układ sercowo-naczyniowy, ale także  powoduje dysfunkcje tak ważnych organów człowieka jak nerki czy oczy . Nazywane jest cichym zabójcą lecz samo w sobie rzadko jest bezpośrednią przyczyną zgonów. Do groźnych powikłań dochodzi w wyniku chorób będących jego następstwem.  Dlatego niezwykle ważne są: regularna kontrola ciśnienia, profilaktyka, odpowiednia dieta, ograniczenie spożywania soli, aktywność fizyczna oraz stosowanie się do wszystkich zaleceń lekarzy i dietetyków.
Osoby u których  zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze koniecznie muszą regularnie ( najlepiej kilka razy dziennie) monitorować jego poziom. Tacy pacjenci powinni nie tylko stosować się do zaleceń lekarzy w zakresie leczenia nadciśnienia, ale również regularnie dokonywać jego pomiarów. Często konieczne okazuje się wykonanie dodatkowych badań mających na celu zdiagnozowanie oraz ewentualnie stopień zaawansowania powikłań nadciśnienia tętniczego. Do badań tych należą
-RTG klatki piersiowej;
-badanie dna oka o okulisty
-badanie tętnic szyjnych – USG Dopplera;
-badanie tętnic nerkowych -USG Dopplera; 
-próba wysiłkowa na bieżni (EKG wysiłkowe)

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ