Zaburzenia rytmu serca

Arytmia serca, czyli zaburzenia jego rytmu charakteryzuje się jego przyśpieszeniem, zwolnieniem lub nieregularnością. U niektórych osób zaburzenia rytmu serca mogą przebiegać bez żadnych objawów, natomiast u innych mogą stanowić zagrożenie życia. Najczęstszą przyczyną arytmii jest choroba wieńcowa oraz dysfunkcje zastawek. 

W momencie, gdy prawidłowa praca serca zostanie zakłócona pojawiają się zaburzenia jego rytmu takie jak:
tachykardia – przyśpieszona akcja serca;
bradykardia – zwolnienie akcji serca;
arytmia – zaburzenia rytmu serca.

Rodzaje zaburzeń rytmu serca:
tachykardia zatokowa;
bradykardia;
dodatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe;
migotanie przedsionków ( jest najgroźniejszą formą zaburzeń prowadzącą do zatrzymania krążenia i nawet zgonu jeżeli nie zostanie przeprowadzona w odpowiednim czasie defibrylacja);
częstoskurcze nadkomorowe i komorowe (migotanie komór, migotanie przedsionków).

Objawy arytmii:
kołatanie serca ( uczucie szybkiego, nierównego bicia serca);
uczucie zwolnionego i mocnego bicia serca oraz tzw. skurcze dodatkowe ( w trakcie skurczów dodatkowych pacjent ma uczucie przeskakiwania w klatce piersiowej, a nawet zatrzymania serca na chwilę);
zawroty głowy;
duszności;
bóle w klatce piersiowej;
osłabienie;
utrata przytomności.

Podstawowe badania:
elektrokardiografia EKG
badanie RTG klatki piersiowej
ECHO serca - badanie wykonywane w celu oceny stanu serca i płuc
EKG metodą Holtera - służy do uchwycenia krótkotrwałych i szybko ustępujących zaburzeń rytmu serca;
test wysiłkowy i koronarografia - dwa badania wykorzystywane przy podejrzeniu choroby niedokrwiennej serca;
badanie poziomu elektrolitów - zalecane jest szczególnie u osób, które stosują preparaty moczopędne; należy zwrócić szczególną uwagę na stężenie potasu, ponieważ jego zachwianie prowadzi do groźnych zaburzeń.

Leczenie:
W zależności od rodzaju zaburzeń rytmu serca stosuje się leczenie zachowawcze- farmakologiczne oraz zabiegowe takie jak: kardiowersja, zabiegi operacyjne zastawek, wszczepienie elektrostymulatora serca ( rozrusznika), ablacja.
Przy potwierdzonych zaburzeniach rytmu serca konieczne jest stałe leczenie, kontrola i leczenie u lekarza POZ oraz kardiologa.  

  © Copyright 2019 – KENYS  

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ