Jak wykonać EKG?


1. Właściwa metoda dokonywania pomiaru elektrokardiografii
Podczas wykonywania elektrokardiografii, zegarek musi być założony na nadgarstku, a kciuk i palec wskazujący muszą być umieszczone na elektrodach zgodnie z poniższym rysunkiem. Podczas wykonywania EKG należy się zrelaksować. Nie wolno wykonywać żadnych czynności, rozmawiać i poruszać się w trakcie pomiaru (czas wykonywania EKG wynosi od 30 do 60 s). Jeśli pomiar EKG będzie zakłócony, może to spowodować niedokładny pomiar EKG, tętna i wartości ciśnienia krwi. W takim wypadku należy powtórzyć pomiar. Jeśli użytkownik ma suchą skórę lub nadwagę, należy nawilżyć skórę dłoni wodą przed wykonaniem pomiaru EKG, w celu zapewnienia jak najlepszego przepływu impulsów pomiędzy skórą a elektrodami.
14jpg
2. EKG można wykonać bezpośrednio w zegarku (w trybie offline) i jak również wykonać w aplikacji WearHeart w smartfonie (w trybie online) na dwa sposoby:
a. Metoda pierwsza
Naciskając kilkukrotnie krótko przycisk trybu działania zegarka przejdź do ekranu EKG (pomiar offline) na urządzeniu.
Bez względu na pomiar lub pomiary w trybie offline, zegarek musi być założony na nadgarstku. Podczas pomiaru w trybie offline, przełącz przyciskiem trybu działania ekran do ekranu EKG (rysunek powyżej), przyłóż do elektrod kciuk i palec wskazujący. Oscylogram pojawi się po kilku sekundach (wykres jest symulowany, a nie jest to rzeczywisty wykres EKG). Po około 30-60 s urządzenie zakończy pomiar. Po zakończeniu pomiaru sprawdź zapisy historii w aplikacji WearHeart i wybierz ostatni zapis. Zapisy są rejestrowane przez aplikację w smartfonie i można je odtwarzać, a wszystkie parametry wyników można sprawdzić. Elektrokardiografia może być udostępniona lub wysłana do lekarza w celu dalszej analizy w czasie rzeczywistym.
15jpg
b. Metoda druga (pomiar online)Otwórz stronę aplikacji WearHeart przeznaczoną do pomiaru EKG, zapisy oscylogramu będą na widoczne na smartfonie w czasie rzeczywistym. Kliknij Zdrowie na pasku stanu w dolnej części aplikacji. Następnie kliknij jeden klawisz Pomiar. Jeżeli pierwszy raz używasz urządzenia, klawisz Pomiar jest nieaktywny i jego kolor jest szary. Wymagane jest skalibrowanie ciśnienia krwi. W takim przypadku kliknij klawisz Kalibracja, aby przejść do ekranu kalibracji. Kalibracja ciśnienia krwi jest podzielona na dokładną kalibrację (klawiszDokładna wartość kalibracji) i kalibrację stopniową ciśnienia krwi (klawisz Stopień kalibracji). Jeśli znasz swoją dokładną wartość ciśnienia krwi w danym momencie, kliknij klawisz Dokładna wartość kalibracji, a następnie wprowadź odpowiednie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Jeżeli nie znasz dokładnej wartości swojego ciśnienia krwi, tylko szacunkowe kliknij przycisk Stopień Kalibracji i wybierz wartość ciśnienia krwi. Wartości ciśnienia krwi podzielone są: Niskie, Za niskie, Normalne, Za wysokie, Wysokie. Po wybraniu odpowiedniej metody kalibracji naciśnij klawisz Potwierdź a następnie jeszcze raz klawisz Potwierdź. Naciśnij teraz klawisz Rozpoczęcie Pomiaru na dole ekranu smartfonu i połóż kciuk i palec wskazujący na elektrodach zgodnie z rysunkiem na stronie 7. Po 3 sekundach rozpocznie się pomiar EKG oaz ciśnienia krwi. Czas trwania pomiaru wynosi 30-60 sekund. Po zakończeniu pomiaru na ekranie smartfonu wyświetlany jest raport z podsumowaniem wyników (Uwaga: raport jest orientacyjny i nie może stanowić podstawy diagnostyki medycznej. Niewłaściwe zachowanie podczas pomiaru, mówienie, poruszanie się może wpłynąć na dokładność pomiaru. Należy zwrócić na to szczególną uwagę!)16jpg
17jpg

  © Copyright 2019 – KENYS  

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ