Główne funkcje zegarka

1. Tarcza zegarka
Zegarek posiada 4 wzory tarcz. W celu zmiany wzoru tarczy należy nacisnąć każdorazowo przez 3 sekundy przycisk trybu działania.
2. Liczenie kroków, kalorie, dystans
Zegarek rejestruje liczbę twoich kroków w ciągu jednego dnia. Liczba kroków zostanie wyzerowana o północy każdego dnia, a zegarek rozpocznie rejestrację liczy kroków w dniu następnym. Zegarek również rejestruje i wyświetla spalone przez użytkownika kalorie oraz przebyty dystans w ciągu jednego dnia. (jednostki metryczne lub jednostki brytyjskie mogą być ustawione w aplikacji zgodnie z wymaganiami użytkownika). 
3. Tętno
Zegarek może zmierzyć tętno użytkownika już po 1 sekundzie po przełączeniu na ekran częstości akcji serca. Po zakończeniu pomiaru wibruje, wyświetla wynik na ekranie i przekazuje dane do aplikacji w smartfonie. 
4. Ciśnienie krwi
Zegarek może zmierzyć ciśnienie krwi użytkownika. Już po 1 sekundzie po przełączeniu na ekran ciśnienia krwi zegarek zaczyna dokonywać pomiaru ciśnienia krwi użytkownika. Po zakończeniu pomiaru wibruje, wyświetla wynik na ekranie  i przekazuje dane do aplikacji w smartfonie.
11jpg
5. EKG - monitor EKG. Przejdź do strony z opisem wykonania EKG
6. Tryb sportowy
Przełącz ekran zegarka na tryb sportowy. Długie naciśnięcie przycisku trybu działania, spowoduje przejście do trybu multi-sport, kolejne długie naciśnięcie przycisku spowoduje rozpoczęcie mierzenia czasu. Następne długie naciśnięcie przycisku zatrzyma pomiar czasu. Jeżeli po zatrzymaniu pomiaru czasu użytkownik krótko naciśnie przycisk, zakończy pomiar i przełączy ekran do następnego trybu sportowego. Obecnie dostępnych jest osiem trybów sportowych: bieganie, chodzenie sportowe, wspinaczka górska, jazda na rowerze, ping-pong, koszykówka, badminton, piłka nożna i pływanie.
7. Znajdź telefon
Przejdź do ekranu Find phone (znajdź telefon) a następnie długo naciśnij przycisk trybu działania 
Uwaga: Funkcja ta nie działa w przypadku wyciszenia telefonu i odłączenia zegarka od telefonu. 
8. Stoper
Przejdź do ekranu stopera. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu działania, aby wejść do stopera. Krótko naciśnij raz przycisk, aby uruchomić funkcję pomiaru czasu i ponownie krótko naciśnij go, aby wstrzymać tę funkcję. Długo naciśnij przycisk, aby wyjść z funkcji stopera. 
12jpg
9. Monitorowanie snu
Urządzenie może rejestrować i wyświetlać całkowity czas snu ostatniej nocy. Monitorowanie snu trwa od godziny 22:00 dnia pierwszego do godziny 08:00 dnia drugiego. Odpowiednie dane snu są wyświetlane dopiero po godzinie 08:00
Uwaga: Monitorowanie snu podczas okresu innego niż powyższy czas nie jest rejestrowane i wyświetlane.
10. Wiadomości
Ostatnie trzy wiadomości zostaną zapisane w pamięci zegarka. W celu przejrzenia i usunięcia wiadomości po odczytaniu należy nacisnąć długo przycisk trybu działania. Zegarek może pokazywać wiadomości następujących aplikacji zainstalowanych w smartfonie: QQ, WeChat, Linkedin, Skype, Facebook, Messenger, Twitter, Whatsapp, Viber, Line. W celu wyboru powiadomień należy otworzyć ekran Aplikacji WearHeart w smartfonie. Następnie na dole aplikacji należy nacisnąć po kolei
Użytkownik ---> Ustawienia urządzenia --->Więcej powiadomień a następnie wybrać aplikację z jakich chcemy otrzymywać wiadomości w zegarku.
11. Zdalne fotografowanie
Otwórz aplikację WearHeart na smartfonie. Znajdź funkcję Przenośna kamera, aby uruchomić możliwość kontrolowania fotografowania z telefonu komórkowego za pomocą zegarka.
Uwaga: Aplikacja WearHeart musi mieć włączone uprawnienia do fotografowania w Twoim smartfonie. Podczas korzystania z tej funkcji smartfon musi być podłączony do bransoletki. 
12. Przypomnienia
Można ustawić różne przypomnienia, takie jak połączenia przychodzące, sms, alarmy, o ruchu, spotkaniach, przyjmowaniu leków i o piciu. W tym celu należy otworzyć aplikację WearHeart na smartfonie i dokonać odpowiedniego wyboru. 
13jpg
13. Automatyczne podświetlenie ekranu
 Funkcja włączania lub wyłączania podświetlenia ekranu zegarka przez obracanie nadgarstka może być ustawiona w aplikacji WearHeart smartfonu. Ekran wyświetlacza automatycznie się zaświeci, gdy obrócimy nadgarstek podczas sprawdzania czasu.  
14. Regulacja jasności ekranu
Przejdź do ekranu regulacji jasności. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu działania, aby wejść do regulacji jasności. Krótko naciskaj przycisk , aby ustawić żądany poziom jasności ekranu . Długo naciśnij przycisk, aby wyjść z funkcji regulacji jasności.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ